Tổng quan

Chính sách trả lại và hoàn tiền của chúng tôi kéo dài trong 30 ngày tính từ ngày bạn nhận được hàng. Nếu trên 30 ngày kể từ ngày nhận được hàng thì bạn không thể trả lại cũng như trao đổi sản phẩm.

Với sản phẩm được phép trả lại, thì sản phẩm đó cần chưa qua sử dụng, và sản phẩm không thay đổi tình trạng với lúc bạn nhận được hàng, sản phẩm phải nằm trong bao bì gốc.

Đối với các sản phẩm như thực phẩm, hoa,… sản phẩm dễ hư hỏng thì không được phép trả lại. Khách hàng có thể xem hàng và trả lại hàng ngay khi nhận được hàng từ shipper.

Những mặt hàng không thể trả lại bổ sung:

Thẻ quà tặng
Sản phẩm phần mềm có thể tải xuống
Một số mặt hàng chăm sóc sức khỏe và cá nhân

Để được trả hàng bạn cần có bằng chứng mua hàng

Tiền hoàn lại

Sau khi nhận và kiểm tra hàng trả lại chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn về việc chúng tôi có chấp nhận hàng bạn có được trả lại cùng thông báo về việc chúng tôi có chấp thuận hay từ chối khoản tiền hoàn lại.

Nếu mặt đơn hàng của bạn được chấp thuận trả lại và hoàn lại tiền, thì số tiền hoàn lại chúng tôi sẽ gửi vào số tài khoản thanh toán ban đầu của bạn trong một ngày nhất định.

Hoàn trả Trễ hoặc thiếu

Nếu theo ngày được hẹn, mà bạn vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại thì bạn tiến hành theo các bước sau:

Đầu tiên: Kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn (Có thể mất một khoảng thời gian nhất định, để số tiền mà chúng tôi hoàn lại bạn qua tài khoản ngân hàng mới đến được bạn)

Nếu sau 1 hoặc 2 ngày kể từ khi chúng tôi có thông báo trả lại tiền cho bạn mà bạn vẫn không nhận được tiền thì bạn có thể liên hệ với ngân hàng.

Cuối cùng: Nếu bạn thực hiện đầy đủ các bước trên mà vẫn không nhận được tiền hoàn lại thì bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại: 0332094032

Các mặt hàng giảm giá

Các mặt hàng giảm giá không thể được hoàn lại và chỉ hoàn loại đối với những sản phẩm có giá thông thường.

Những món quà

Nếu sản phẩm mà bạn nhận được là một món quà được người khác mua và gửi đến bạn, bạn sẽ nhận được số tiền mà bằng với giá trị hàng trả lại của bạn.

Nếu sản phẩm không được đánh dấu là quà tặng hoặc người mua hàng đã để địa chỉ của bạn là nơi nhận hàng, chúng tôi sẽ gửi lại tiền cho người tặng quà cho bạn và họ sẽ tìm hiểu vì sao bạn trả hàng.

Vận chuyển trả lại

Để trả lại hàng bạn cần gửi sản phẩm qua địa chỉ trực tiếp của chúng tôi: Lamthuongfood - Tông Pắng - Lâm Thượng - Lục Yên - Yên Bái

Bạn sẽ phải chịu chi phí cho việc trả lại hàng của bạn và chúng tôi không hoàn lại chi phí này. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại thì chi phí vận chuyển sẽ được trừ vào khoản tiền hoàn lại.

Tùy vào vị trí địa lý và nơi bạn sinh sống thì việc sản phẩm được đổi sẽ đến tay bạn vào thời điểm khác nhau.

Nếu bạn vận chuyển sản phẩm đắt tiền, dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Bạn nên cân nhắc sử dụng, theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo việc hàng được trả lại đến tay chúng tôi.

Nếu bạn cần giúp đỡ có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0332094032