Lâm Thượng Food – Giới thiệu, quảng bá, cung cấp các sản phẩm địa phương của người dân xã Lâm Thượng – Huyện Lục Yên – Tỉnh Yên Bái đến với người tiêu dùng cả nước.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 106 Ng. 23 Đức Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Sđt: 0332094032

Email: hoangtro789@gmail.com